ZUIDHORN –  Het zal je maar gebeuren; een kinderlijk eenvoudig idee wordt beloond met een solide subsidie van Stichting Kinderpostzegels en vervolgens wordt je project verkozen tot goed doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Radio, TV en een aantal grote dagbladen pikten het nieuws op en onlangs werd de website www.klassenfeestjes.nl gelanceerd. Tijd dus voor een paar vragen aan één van de initiatiefnemers, muziekleraar Wim Venema die aan de wieg van de inclusieve klassenfeestjes heeft gestaan.

Want wat is eigenlijk dat ‘eenvoudige’ idee en waarom is het zo positief ontvangen? “In bijna elke schoolklas zit wel een kind dat buiten de groep valt”, vertelt Venema. “Dit valt bijvoorbeeld pijnlijk op als verjaardagsuitnodigingen uitgedeeld worden en dit kind altijd overgeslagen of vergeten wordt.  Als één leerling in iedere schoolklas een keer voor zijn of haar verjaardag de hele klas uitnodigt, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een feestje hebben.” Om de mooie theorie in de praktijk te testen heeft Venema, samen met Laura Batstra –eveneens uit Zuidhorn- een aantal keren een klassenfeest gegeven. “In Partycentrum de Halte in Niekerk”, duidt hij. “Onze ervaringen kunnen mensen op de site terugvinden in het draaiboek voor klassenfeestjes, welke gratis is aan te vragen.” Het is namelijk een doorslaand succes geweest, stelt Venema. “Het idee is zo positief ontvangen omdat je bij klassenfeestjes op een onopvallende manier niemand overslaat. Ook hoef je als jarige niet te kiezen wie er mee mag.  Bij een klein feestje vallen er altijd kinderen af.” De vraag rijst of een groot feest geen aanslag op de portemonnee is. Venema lacht: “De kosten voor klassenfeestjes vallen eigenlijk wel mee, als je het simpel houdt kan het zelfs goedkoper dan een klein feestje uitpakken. Je kunt om de kosten te drukken ook met twee of drie jarigen tegelijk een klassenfeest geven. Vaak is de zaalhuur een struikelblok. Daar zijn we nu mee bezig. Groningen heeft de primeur; de Speeltuinvereniging en de SKSG stellen al 10 locaties gratis beschikbaar voor klassenfeestjes! We verwachten dat dat er nog meer gaan worden. We hopen komend jaar nog meer gemeenten zover krijgen om locaties gratis ter beschikking te stellen voor de klassenfeestjes.” Daarnaast heeft Wim Venema nog een paar tips om zowel de kosten als het bijbehorende stressniveau bij de organiserende ouders in de hand te houden. “Begin op tijd met organiseren, zorg voor één volwassen begeleider per 5 kinderen, maak het programma niet te vol, wees niet te streng of te precies. In ons draaiboek vind je allerlei tips, voor zowel de voorbereiding als voor het feestje zelf. De meeste dingen zijn best logisch, maar het kan handig zijn om er even doorheen te lezen. Wij wisten bijvoorbeeld niet dat het verplicht is om iemand met EHBO erbij te hebben, gelukkig hebben alle werknemers in de Halte in Niekerk een diploma, maar dat kun je niet overal verwachten.” Het eerste seizoen na het lanceren van de plannen is een feit. Het eerste onderzoek naar de resultaten ook, zegt Venema. We hebben al een klein onderzoek gedaan in het eerste seizoen, die bevindingen staan uitgebreid op de site. Heel kort samengevat: leerkrachten vinden dat klassenfeestjes een positieve invloed hebben op de sfeer in de groep en ouders die een feestje hebben gegeven vonden het een succes. Het vervolgonderzoek wordt groter en uitgebreider: we zullen kinderen nog steeds niet lastig vallen met vragenlijsten, maar we gaan wel een grotere groep ouders en leerkrachten bevragen over het effect van klassenfeestjes. Daarnaast onderzoeken we hoe je dit idee het beste in een gemeente onder de aandacht kan brengen.”  Het doel mag duidelijk zijn. Een inclusieve klas waar geen kind buiten de boot valt. “Het voornaamste doel is dat naast de bestaande kleinere feestjes in elke klas minstens 1 keer per jaar een klassenfeest georganiseerd wordt. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat ieder kind tenminste een keer een feestje heeft. Daarnaast hebben we de hoop dat de onderliggende boodschap door kinderen en ouders opgepakt wordt: iedereen kan iets doen aan sociale uitsluiting. Dat kan door een klassenfeest te geven, maar ook door juist dat kind dat anders altijd over geslagen wordt een keer uit te nodigen voor een klein feestje of voor een speeldate”, besluit Venema. Meer informatie over de snel aan populariteit winnende klassenfeestjes is te vinden op www.klassenfeestjes.nl.

Bron: de Streekkrant (04 december 2018)