Skip to content

Vragenlijst

Sociale uitsluiting

Heeft u een kind op de basisschool? Dan weet u ook dat sommige kinderen sociaal buiten gesloten worden. Misschien treft dit uw eigen kind wel, of kent u andere kinderen die hier de dupe van zijn. U heeft er in ieder geval vast wel een mening over. We hopen dan ook dat u onze vragenlijst in wilt vullen! Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we op zoek gaan naar manieren om uitsluiting van kinderen tegen te gaan. De vragenlijst bestaat uit een aantal algemene vragen, specifieke vragen over uitsluiting, oorzaken en mogelijke oplossingen en tot slot een aantal vragen over een specifieke aanpak om sociale uitsluiting tegen te gaan, namelijk klassenfeestjes. Dat zijn feestjes waarbij de jarigen alle kinderen van de klas uitnodigen zodat hierbij geen kind buitengesloten wordt. Het invullen van de vragen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om, de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. U kunt de bevindingen van dit onderzoek binnenkort vinden op de website www.klassenfeestjes.nl

 

 

De vragenlijst is inmiddels offline, de resultaten worden verwerkt.