In bijna elke klas zijn ze te vinden. Kinderen die buiten de boot vallen. Als klasgenoten hun verjaardagsfeestje vieren, zijn zij er stelselmatig niet bij. Dat geeft veel verdriet.

Kinderen die nooit een uitnodiging krijgen als klasgenoten een verjaardagsfeestje vieren, kunnen hieronder zeer gebukt gaan, zegt universitair hoofddocent orthopedagogiek Laura Batstra van de Rijksuniversiteit Groningen. Met anderen zet ze daarom een project op touw om scholen en ouders te stimuleren om twee- tot driemaal per jaar klassenfeestjes te organiseren. Bij die gelegenheid worden de verjaardagen van meerdere kinderen in de klas gevierd. Iedereen is welkom. Op voorhand wordt geen enkel kind buitengesloten.

Voor dit bijzondere project sleepte Batstra subsidie in de wacht van Stichting Kinderpostzegels. Deze bijdrage van 15.000 euro maakt het mogelijk om komend schooljaar in vier klassen op twee scholen in de provincie Groningen een proef te doen met deze klassikale verjaardagsfeestjes. Volgens Batstra zitten er helaas in iedere schoolklas kinderen die, wat zij noemt, buiten de groep liggen. Dat kan komen doordat ze lichamelijk beperkt zijn. Maar ook doordat ze sociaal onhandig zijn, gebrekkig Nederlands spreken of omdat de ouders arm zijn.

Bij de groep horen

Buiten de groep vallen en er niet bij horen is volgens haar een van de ergste dingen die een kind kan overkomen. Ook ouders lijden hieronder. Als deskundige hulpverlening wordt ingeschakeld, wordt het anders zijn van het kind door de individuele aanpak extra benadrukt. ,,Dat is nu juist wat je niet wil’’, zegt zij.

Het uitnodigen van de hele klas voor kinderfeestjes is volgens Batstra in Scandinavische landen al gemeengoed. Zij noemt het een leuke en vooral onopvallende manier om te voorkomen dat er kinderen zijn die nooit een feestje hebben. ,,Als drie of vier kinderen samen een feesje geven, heeft dit als voordeel dat de kosten kunnen worden gedeeld. Daardoor wordt het voor iedere ouder betaalbaar.’’

Klassenfeestjes

Batstra organiseert de proef op twee Groninger scholen in samenwerking met muziekbureau Wim Venema uit Zuidhorn en onderzoeker Marc Conradi. ,,Promovendi van Batstra en gevorderde leerlingen van Venema werken samen bij de praktische uitvoering van de klassenfeestjes.’’ De feestjes vinden plaats bij partycentrum De Halte in Niekerk die bijvoorbeeld beschikt over springkussens. Die komen bij zulke gelegenheden van pas.

Een deel van de kosten voor het organiseren van de feestjes tijdens het proefproject wordt gedekt uit de subsidie die is verstrekt. ,,Dankzij deze subsidie zijn ouders hieraan wat minder geld kwijt.’’

Plek voor iedereen

Gedurende de proef interviewt Conradi de leerkrachten die erbij betrokken zijn, om zicht te krijgen op het effect van klassenfeestjes op ‘buitenbeentjes’. Maar ook om te zien of de gezamenlijke verjaardagspartijtjes van invloed zijn op de verhoudingen en sfeer binnen de klas. De onderzoekers vallen kinderen niet lastig met vragen. ,,Kinderen moet je hiermee niet belasten’’, meent Batstra.

Onderdeel van de proef is het maken van een handleiding met tips voor scholen en ouders hoe voorbereiding en uitvoering van klassenfeestjes kan worden aangepakt. ,,We hopen dat de handleiding ouders zal inspireren om af en toe met andere ouders een verjaardagsfeestje te geven voor de hele klas’’, zegt Batstra. Ze ziet een rol weggelegd voor gemeenten om dit te stimuleren. ,,Zo geven we onze kinderen het goede voorbeeld en werken we aan een sociale samenleving waarin plek is voor iedereen.’’

Inmiddels zo’n vijf jaar geleden kwam Batstra op het idee om verjaardagsfeestjes van kinderen op een andere leest te schoeien. ,,Toen één van mijn zoons 6 of 7 werd, besloot ik voor zijn verjaardag de hele klas uit te nodigen. Dat leek me vooral leuk voor hem. Opgetogen zei toen een meisje uit zijn klas tegen mij: ‘Dit is mijn eerste feestje. Ik ben zó blij!’ Dat blije gezicht is me altijd bijgebleven.’’

Bron: www.dvhn.nl (20 maart 2017)