Het overkoepelende doel van ons project is om ouders, kinderen en leerkrachten bewust te maken van het feit dat IEDEREEN iets kan doen tegen Sociale Uitsluiting van kinderen. Dat kan door Klassenfeestjes, maar ook bijvoorbeeld door buitenbeentjes een keer uit te nodigen voor een speeldate of een kleiner feestje.

Met ons project richten wij ons vooral op het realiseren van Klassenfeestjes. We vinden dat elk basisschoolkind in Nederland (en België) tenminste eens per jaar een Klassenfeestje moet hebben. Zodat er geen kinderen meer zijn die nooit een feestje hebben.

Dit is een ambitieus doel als je je realiseert dat er ongeveer 65.000 basisschoolklassen in Nederland zijn en er dus per jaar tenminste 65.000 klassenfeestjes gegeven moeten worden om onze doelstelling te behalen. Ambitieus: ja, onmogelijk: ach, om met Pippi Langkous te spreken: “We hebben het nog nooit gedaan, dus we denken dat we het wel kunnen.”

Ons project loopt tot 31-12-2020. En als team hebben we een gezamenlijke aanstelling van 0,25 fte. Er valt dus heel wat te doen…

Hoe we heel Nederland gaan klassenfestificeren zijn we momenteel met name aan het onderzoeken in de provincie Groningen. De ervaringen hiermee willen we volgend jaar voor heel Nederland gebruiken. En ook België (hoewel, detail, we alleen subsidie hebben voor Nederland). Dat we dit niet alleen kunnen is wel duidelijk, maar we merken gelukkig dat heel veel ouders en leerkrachten enthousiast zijn. Dus met jullie inzet gaat dit gewoon lukken! Wil je op de een of andere manier meehelpen (bijvoorbeeld door in je gemeente gratis locaties te zoeken, de gemeenteraad te interesseren in dit project of door flyers op school uit te delen) neem contact met ons op.

Samen kunnen we bereiken dat in de nabije toekomst elk kind tenminste eens per jaar uitgenodigd wordt voor een verjaardagsfeestje! En dat alle kinderen meer tolerantie en acceptatie ontwikkelen ten opzichte van elkaar.

Wil je meehelpen? Heb je ideeën? Neem contact met ons op.