Bron: Groninger Gezinsbode (6 februari 2019)

GRONINGEN – Buurt- en speeltuinverenigingen (BSV’s) en Stichting Kinderopvang Stad Groningen uit Groningen stellen gratis ruimte beschikbaar voor kinderfeestjes.

De in totaal 10 locaties worden beschikbaar gesteld voor kinderen die hun verjaardagsfeestje klassikaal willen vieren. De betrokken buurt-en speeltuinverenigingen (8) en SKSG willen hiermee een bijdragen aan het tegengaan van sociale uitsluiting op kinderfeestjes.

Financiële bijdrage

Het initiatief ieder kind de kans geven op een feest te worden uitgenodigd of zelf een feest te kunnen geven, spreekt ook Stichting Kinderpostzegels en het Nationaal Schoolontbijt aan. Zij zorgen er met een financiële bijdrage voor dat het klassenfeestjes-project opgestart kan worden.

Laura Batstra en Wim Venema

Het idee komt uit de koker van gedragswetenschapper Laura Batstra van de Rijksuniversiteit Groningen en haar man, muziekschetenwapper Wim Venema uit Zuidhorn.

Tips, ideeën en locaties

De afgelopen jaren werd al proefgedraaid in Partycentrum De Halte in Niekerk. De daar opgedane ervaring werd gebruikt voor een draaiboek met tips en ideeën.