NIEKERK/ZUIDHORN – Het is de nachtmerrie van veel ouders: alle kinderen uit de klas van zoon- of dochterlief uitnodigen voor het jaarlijkse verjaardagspartijtje. Zeker nu klassen tegenwoordig met grote regelmaat uit 25 en soms zelfs dertig kinderen bestaan. Dus wordt vaak de gulden middenweg gezocht en mag zoon of dochter voor zijn of haar verjaardag maximaal een x-aantal kinderen uitnodigen. Een stuk of acht is leuk en vaak ook al duur genoeg. Immers, we willen de kinderen wél vermaken. Middagje zwembad, bioscoopje of een gezellige dag in een pretpark zijn behoorlijke kostenposten.

Toch zorgt dit voor de nodige problemen, merkte universitair docente Laura Batstra een aantal jaren geleden per ongeluk. “Mijn oudste zoon was jarig en wij hadden de hele klas wel uitgenodigd”, vertelt ze. “Dat bleek een unicum te zijn. Op dat feestje kwam er een meisje naar me toe. Zij zei: ‘Gelukkig heb ik nu ook eens een feestje’.” Navraag leerde dat dezelfde kinderen altijd de uitnodigingen ontvangen en dat er dan dus ook een groep is die op geen enkel feestje komt. “En dat is pijnlijk voor die kinderen”, concludeert Laura, die nauw samenwerkt met muziekleraar Wim Venema. “Er is niets ergers dan dat kinderen buiten de boot vallen”, meldt Venema. “Zij hebben daaronder te lijden. Niet gevraagd worden voor feestjes kan voor kinderen heel gevoelig liggen. Door juist dat buitengesloten kind uit te nodigen kan je een verschil maken.” Het tweetal is daarop op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen en naar middelen om onderzoek te doen daar deze mogelijkheden. Bij Stichting Kinderpostzegels werd een luisterend oor gevonden. Kinderpostzegels financiert het project dat uiteindelijk moet leiden naar een handleiding voor scholen en ouders om het ideale kinderfeestje te geven, waarbij niemand buiten de boot valt.

“Natuurlijk hebben wij de eerste lessen in de praktijk al geleerd”, vertelt Wim lachend. “Op het verjaardagsfeestje van mijn dochter kreeg zij opeens dertig cadeautjes van haar klasgenoten. Dat is natuurlijk volstrekt onnodig en overbodig. Wanneer ieder kind uit de klas–laten we zeggen- 2 euro inlegt heb je een geweldig groot cadeau, als het feestje met meer kinderen gehouden wordt blijft het voor alle partijen betaalbaar.”

Ook het geven van prijsjes aan winnaars is een grote ‘nee’ gebleken. “Sommige kinderen die geen prijsje kregen gingen door het lint”, vertelt Laura. “Ook al ging het om een klein waterpistooltje. Dat hebben we dus omgedraaid. Nu krijgt iedereen die af is bij een spel als stoelendans een spekje.”

Het zijn de praktische opstartproblemen waar je tegenaan loopt, weet Laura: “Een ander probleem is natuurlijk het in kaart brengen van deze problematiek. We kunnen het constateren en benoemen. Maar dan moeten we er nog iets mee doen. Vanuit mijn functie bij de Rijksuniversiteit Groningen wilde ik onderzoek doen naar én de mogelijkheden om de hele klassen bij feestjes te betrekken én de gevolgen voor de kinderen. Hebben buitengesloten kinderen echt baat bij een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje? En wat zijn de gevolgen dan? Wordt een klas ook echt hechter of zijn er toch problemen die wij niet voorzien hadden. We willen een houvast creëren voor ouders en scholen. Een handleiding.” Samen met Wim heeft zij daarom een project opgezet waar vier klassen van twee scholen aan meedoen. “Wij vallen kinderen niet lastig met dit project en de vragen die wij hebben”, stelt Laura. “Daarom gaat onze onderzoeker Marc Conradi de leerkrachten interviewen. Dit doet hij voorafgaand aan het komende schooljaar -voordat het project van start gaat-, na de afzonderlijke feestjes en na afloop van het project. We hopen zo in kaart te brengen wat de gevolgen zijn als we alle kinderen bij het groepsproces betrekken en niemand wordt overgeslagen.”

Wim: “We bieden tijdens de feestjes een aantal activiteiten aan. Er zijn verkleedkleren, er is lego, een springkussen, kleurtafels, en kinderen kunnen hapjes maken en op muziekinstrumenten spelen. De kinderen mogen zelf weten wat ze doen, al halen we op een aantal momenten de groep bij elkaar om samen een activiteit te doen of een spelletje te spelen.” Laura vertelt dat de feestjes gedurende het project gerund gaan worden door een vaste groep mensen, die ook een logboek gaan bijhouden. “Dat logboek gaat ons hopelijk meer inzicht geven in de gang van zaken op de middagen zelf”, aldus Laura. “Het kan ons laten zien wat wel werkt op een feestje en wat een minder groot succes is. Die bevindingen worden vervolgens ook in het onderzoek gebruikt en maken straks deel uit van de handleiding.” De eerste paar ‘probeerfeestjes’ zijn dus inmiddels geweest en die verliepen zeer bemoedigend. “Behalve dan de al eerder geschetste ‘probleempjes’ die we tegenkwamen zijn de reacties zeer positief”, weet Wim. “We hebben kinderen gehoord die hebben gezegd dat ze nog niet eerder zo’n leuk feestje hebben gehad en na aandacht van de pers kwamen er vanuit heel Nederland vragen of het draaiboek al klaar was.” In september gaat het project echt van start en hopen Laura en Wim stappen te maken in het stoppen van buitensluiten van kinderen. Na afloop gaat Wim Venema de nu nog voorlopige handleiding afschrijven en aanbieden aan scholen en ouders die op een goede, leuke en kostenaantrekkelijke manier een knallend klassenfeest willen geven. “De handleiding komt gratis online te staan voor iedereen”, stelt Wim. “Zo wordt het geven van een geslaagd feestje voor grote groepen voor iedereen inzichtelijk.” Laura besluit: “Al wil dat niet zeggen dat we voor verplichte klassenfeestjes pleiten. Ook de kleine feestjes moeten zeker blijven.” Op de foto van Joop van der Meer het gekke bekkenmomentje tijdens een feestje in Partycentrum De Halte, met links op de foto vaste vrijwilliger Wietse de Haan.

NIEKERK – Partycentrum De Halte in Niekerk is bereid gevonden om het grote feestjesproject van Wim Venema en Laura Batstra te huisvesten. Opmerkelijk, omdat beide initiatiefnemers zelf uit Zuidhorn komen. De uitbaters van het partycentrum waren direct enthousiast over de plannen. Zowel Johan en Ineke Posthumus als Jan en Anneke de Haan werken graag mee aan het project. “Het is gewoon een goed idee”, stelt Johan Posthumus. “Zelf ken ik –en wie niet- ook kinderen die buitengesloten worden. Natuurlijk willen wij ons steentje bijdragen.” Alhoewel De Halte een commercieel bedrijf is, staat in deze het winstoogmerk niet voorop. “Zeker niet”, lacht Johan. “Wij worden hier niet rijk van. Integendeel zelfs. Maar dat hoeft ook niet. Het gaat hier om gecombineerde feestjes, waarbij ook meerdere kinderen tegelijk hun verjaardag kunnen vieren. Daarbij gaat het er juist om dat ook kinderen uit minder welvarende gezinnen kunnen deelnemen. Het mág juist niet te veel kosten. Bovendien, wat is geld waard als je aan het einde van de middag die blije gezichtjes ziet vertrekken? Dan is het wel betaald hoor!”

Bron: destreekkrant.nu (11 april 2017)