In de gemeenteraad van Boxtel is een motie aangenomen over klassenfeestjes! De gemeente wordt opgeroepen om scholen actief op te roepen om klassenfeestjes te promoten en daarnaast wordt er geld beschikbaar gesteld voor ouders die het niet kunnen betalen, zodat een klassenfeestje voor iedereen mogelijk is. Wellicht een idee om zo’n soort motie ook in jouw gemeente in te brengen? Benader je lokale politieke partij! De motie vind je hier:  https://www.boxtel.nl/fileadmin/Bestuur/Gemeenteraad/2017/20171024_begroting/Motie_D66_Sociale_uitsluiting.pdf