Klassenfeestjes

geen kind buiten de boot 

Gratis locaties in Groningen


In Groningen gaat de politiek samen met acht Buurt- en Speeltuin Verenigingen (BSV’S) en twee locaties van de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) klassenfeestjes een impuls geven! De locaties die door de Speeltuincentrale en de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (gratis ter beschikking worden gesteld voor klassenfeestjes, staan hieronder vermeld.

Hoe dan?

  1. Door te zorgen voor gratis accommodaties, zodat ook minder welgestelde ouders voor en met hun kind(eren) een klassenfeest kunnen organiseren.
  2. Door informatie uit te wisselen met de basisscholen in Groningen zodat iedereen op de hoogte is van het fenomeen klassenfeestjes en de gratis locaties.

Kijk hier voor de gratis locaties in Groningen

Wij zijn ook nog op zoek naar meer locaties om in de hele stad mogelijkheden te bieden voor klassenfeestjes. Beschik je over een ruimte? Neem dan vrijblijvend even contact met ons op.


Ontwerpmotie

In de gemeenteraad van Boxtel is een motie aangenomen over klassenfeestjes! De gemeente wordt opgeroepen om scholen actief op te roepen om klassenfeestjes te promoten en daarnaast wordt er geld beschikbaar gesteld voor ouders die het niet kunnen betalen, zodat een klassenfeestje voor iedereen mogelijk is. Wellicht een idee om zo’n soort motie ook in jouw gemeente in te brengen? Benader je lokale politieke partij! De motie vind je hier.