Sire Campagne

Zag je de nieuwe SIRE campagne al? Over kinderen en armoede. Kinderen die niet naar een feestje gaan omdat ze thuis geen geld hebben om een cadeautje te kopen. En die zelf al helemaal geen feestje kunnen geven. Waardoor ze dus ook niet meer uitgenodigd worden. De spiraal van uitsluiting wordt sterker. Want uitsluiting komt niet alleen door afwijkend gedrag, uiterlijk of taalachterstand, maar ook door armoede. Dat is een maatschappelijk probleem waar we met z’n allen iets aan kunnen doen. Begin zelf: geef een klassenfeestje voor alle kinderen van de klas. Ook in coronatijd is er veel mogelijk. Voor een gezamenlijk cadeau is een euro per persoon meer dan genoeg. Daar kun je een groot cadeau kopen voor de jarige. Of geef met een paar ouders een klassenfeestje en deel de kosten. Vraag de gemeente om een gratis locatie, bijvoorbeeld een speeltuingebouwtje.

En teken de petitie.